BLI MEDLEM

JÄGAREXAMEN

VÅRA BANOR

SOLATRÄFFEN

SVM

Karlstads Jaktskytteklubb och GDPR

 

Vi på KJSK värnar om våra medlemmars integritet. Mot bakgrund av den nya dataskydds-förordningen, GDPR, vill vi informera er om vilken information vi lagrar och varför.

 

All information som Karlstads Jaktskytteklubb lagrar om er som medlem baseras på information vi erhållit från er via korrespondens eller från officiella kanaler (t.ex. hemsidor och tävlingar). Vi lagrar enbart information som är nödvändig för att vi skall kunna uppfylla vårt åtagande till er som medlem.

 

Information vi sparar är,

  • namn, telefonnummer och mail.
  • postadress.
  • personnummer

 

Vi sparar ovan nämnda information för att,

  • ha möjlighet att kommunicera med enskilda personer om gemensamma intressen.
  • distribuera information som vi anser nödvändig till berörda parter.
  • sköta korrespondens kring tävlingar eller aktiviteter.

 

Vi på KJSK sparar ovan information så länge den behövs för att vi skall kunna bedriva ett samarbete med medlemmar som berörs. Om så önskas kan uppgifterna uppvisas, raderas eller flyttas. Vi lagrar således ingen annan känslig information om medlemmar.

 

De tillfällen KJSK skickar information via mailutskick görs detta enbart till mailadresser från befintliga kontakter ur vårt medlemsregister. I samtliga av dessa utskick har mottagaren själv möjlighet att avsluta prenumerationen.

 

Vi på KJSK strävar efter att vara en så professionell och smidig samarbetspartner som möjligt. För att kunna uppnå detta krävs att vi sparar kontaktuppgifter och adresser till våra medlemmar för att kunna säkerställa en snabb och smidig korrespondens. Detta får emellertid aldrig gå ut över den personliga integriteten därför finns vi tillgängliga för att besvara eventuella frågor kring vår hantering av personuppgifter.

 

 

För frågor kring GDPR;

postmaster@kjsk.se